Volontiranje u Cetinskoj krajni

17.03.2011. - Novosti - Oglasi za volontere

PROJEKT – VOLONTIRANJE U CETINSKOJ KRAJINI

Udruga Srma tijekom 2011.g. – Europske godine volontiranja provodi projekt ”Volontiranje u Cetinskoj krajini” uz financijsku podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Glavne aktivnosti projekta su: 1. Volonterski dojavni centar – objava ponude i potražnje volontera na web stranici Srme www.udruga-srma.hr – uvezivanje volontera i organizatora volontiranja 2. Online predstavljanje volontera na web stranici Udruge Srma www.udruga-srma.hr 3. prezentacija volonterstva u 3. razredima sinjskih srednjih škola 4. osnivanje 3 školska volonterska kluba uz edukaciju učenika i profesora 5. mjesečna volonterska aktivnost – u organizaciji Srme ili sudjelovanje u volonterskoj aktivnosti drugih organizatora 6. edukacija organizatora volontiranja o načinu organizacije volonterskih aktivnosti 7. izdavanje kataloga ”Volonterski programi u Cetinskoj krajini za 2012.g.” Cilj projekta je održivi razvoj lokalne zajednice sukladan potrebama građana što će se postići kroz jačanje kapaciteta organizatora volonterskih aktivnosti i građana za volontiranje i građanski aktivizam. Udruge, škole i institucije zainteresirane za besplatnu edukaciju o volonterstvu, objavu oglasa online o potrebi za volonterima i online predstavljanje volontera mogu se javiti u Udrugu Srma za dogovor na telefon 661-661 ili e-mailom: udruga.srma@st.t-com.hr.    

OPŠIRNIJE O PROJEKTNIM AKTIVNOSTIMA…

  1. VOLONTERSKI DOJAVNI CENTAR Od 1. ožujka 2011. za potrebe građana i organizatora volonterskih aktivnosti u uredu Srme, Brnaška 44, Sinj (Galerija Galiotović, III. kat). Javite nam se: · ako živite ili djelujete na području Cetinske krajine · ako želite volontirari, a ne znate gdje · ako trebate volontera, a nemate vremena ili ne znate kako ih tražiti Vaš će oglas biti objavljen na web stranici Udruge Srma, a mi ćemo povezati volontere i tražitelje volontera.   2. ONLINE PREDSTAVLJANJE VOLONTERA Na web stranici Udruge Srma www.udruga-srma.hr tijekom godine predstavljat će se lokalni volonteri Udruge Srma i drugih organizatora volontiranja. Kratke životne priče, razlozi za volontiranje, najdraže aktivnosti, fotografije – sve online.   3. PREZENTACIJA VOLONTERSTVA U SREDNJIM ŠKOLAMA Projektni tim će provesti najmanje 10 prezantacija volonterstva u 3. razredima srednjih škola za oko 250 učenika. Izravno u razredu kroz interaktivno predstavljanje volonterstva i razgovor cilj je učenicima približiti pojam volonterstva, prednosti volontiranja, zastupljenost volontiranja svijetu, Hrvatskoj i Cetinskoj krajini, mogućnosti volontiranja u lokalnoj zajednici. Prezentacije promoviraju uključenje srednjoškolaca u volontiranje koji su se i prethodnih godina uključivali u aktivnosti Srme.   4. ŠKOLSKI VOLONTERSKI KLUBOVI Udruga Srma u 2011.g. pruža besplatnu stučnu pomoć osnovnim i srednjim školama koje su zainteresirane za pokretanje svojih školskih volonterskih timova. Udruga Srma će organizirati malu školu za volontere – u ciklusu od 4 dvosatne radionice školski će volonteri moći steći praktična znanja o organizaciji volontiranja, a sve u suradnji s voditeljem kluba – učitelj / profesor te škole ili stariji volonter Udruge Srma. Edukacija će se provoditi u prostorijama Udruge Srma ili u matičnim školama po dogovoru. Stručni tim Srme će provesti edukaciju volontera i voditelja volontera u školama kroz interaktivne radionice na kojima će sudionici naučiti sve o planiranju, provedbi i izvješćivanju volonterskih aktivnosti.   5. VOLONTERSKA AKTIVNOST MJESECA Svakog mjeseca Udruga Srma će samostalno ili u suradnji s drugima organizirati volonterske aktivnosti. Pridružite se i postanite volonteri! Ispunite vaš prijavni obrazac za volontera i sudjelujete u vrijednim aktivnostima kojima ćemo pridonijeti poboljšanju kvalitete življenja u našem kraju.   6. ORGANIZACIJA VOLONTERSKIH AKTIVNOSTI EDUKACIJA ZA ORGANIZATORE VOLONTIRANJA Udruga Srma u 2011.g. pruža besplatnu stučnu pomoć udrugama, vrtićima, ustanovama, institucijama i drugima koji organiziraju ili planiraju organizirati volonterske aktivnosti, a za to trebaju dodatna znanja i vještine. Organizatori volontiranja zainteresirani za edukaciju trebaju Udruzi Srma uputiti zamolbu za edukaciju, nakon čega će se na prvom zajedničkom sastanku dogovoriti sve daljnje aktivnosti. Stručni tim Srme će prilagoditi edukaciju o organizaciji volonterskih aktivnosti za svakog organizatora kako bi mogli steći praktična znanja i vještine za organizaciju volonterskih aktivnosti kakve baš njima trebaju. Kroz ciklus od po 4 dvosatne radionice kroz koje će steći znanja o tome kako osmisliti volonterske aktivnosti i provesti ih od početka do kraja – ”Od ideje preko provedbe do izvješća”; kako prepoznati volontera koji može lobirati za interese Udruga, odnosno ranjivih skupina građana, pomoć u SWOT analizi, animacija volontera, procjena potrebnih ljudskih, financijskih i materijalnih resursa, vođenje evidencija. Edukacija će se provoditi u prostorijama Udruge Srma ili kod organizatora volonterskih aktivnosti po dogovoru.   7. KATALOG ”VOLONTERSKI PROGRAMI U CETINSKOJ KRAJINI ZA 2012.g.” U okviru projekta, putem obrazaca volonterskih aktivnosti, prikupljat će se informacije o volonterskim aktivnostima i programima, a u svrhu tiskanja kataloga ”Volonterski programi u Cetinskoj krajini za 2012.g.”. Katalog je svojevrsni vodič za volontere kojim se građane želi dodatno potaknuti da volontiraju na onim aktivnostima koje su i njima samima važne, bliske i za koje imaju potrebna znanja i vještine. Pripremom kataloga ujedno se želi potaknuti organizatore volonterskih aktivnosti na planiranje i strateško opredjeljivanje za određene volonterske aktinosti kojima će unaprijediti svoj rad, te pravovremeno traženje volontera.