Korisni linkovi

Nadležno ministarstvo:
https://mrosp.gov.hr/

Samostalni odjel za volonterstvo:
https://mrosp.gov.hr/istaknute-teme/obitelj-i-socijalna-politika/socijalna-politika-11977/udruge-humanitarni-rad-i-volonterstvo-12006/12006

Natječaji za Udruge:
https://mrosp.gov.hr/pristup-informacijama-16/natjecaji-pozivi-i-zaposljavanje/udruge-u-sustavu-socijalne-skrbi-natjecaji-pozivi-i-obrasci/natjecaji-pozivi-i-odluke/12118

https://udruge.gov.hr/istaknute-teme/financiranje-programa-i-projekata-udruga-iz-javnih-izvora/4707

Izvješća organizatora volontiranja:
https://mdomsp.gov.hr/istaknute-teme/mladi-i-volonterstvo/volonterstvo-9017/izvjesca-o-obavljenim-uslugama-ili-aktivnostima-organizatora-volontiranja-9038/9038

Nacionalni odbor za razvoj volonterstva:
https://mrosp.gov.hr/istaknute-teme/obitelj-i-socijalna-politika/socijalna-politika-11977/udruge-humanitarni-rad-i-volonterstvo-12006/volonterstvo-12023/nacionalni-odbor-za-razvoj-volonterstva-12027/12027

Regionalni volonterski centri:

SVE O VOLONTERSTVU

https://mrosp.gov.hr/istaknute-teme/obitelj-i-socijalna-politika/socijalna-politika-11977/udruge-humanitarni-rad-i-volonterstvo-12006/volonterstvo-12023/12023

Kako treba izgledati Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje?
https://mrosp.gov.hr/istaknute-teme/obitelj-i-socijalna-politika/socijalna-politika-11977/udruge-humanitarni-rad-i-volonterstvo-12006/volonterstvo-12023/potvrda-o-kompetencijama-stecenim-kroz-volontiranje/12062

Korisna literatura

http://www.vci.hr/hr/o-volontiranju/korisna-literatura/