Što je volontiranje?

Zakon o volonterstvu

Članak 3.

(1) Volontiranjem se, u smislu ovoga Zakona, smatra dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za opću dobrobit, a obavljaju ih osobe na način predviđen ovim Zakonom, bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

Zakon o volonterstvu je Hrvatski Sabor donio na svojoj sjednici 18. svibnja 2007.g., a Izmjene i dopune 2.3.2013.g. i 31.7.2021.

NN 58/07 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_06_58_1863.html

NN 22/13 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_22_361.html

NN 84/21 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_84_1558.html