Uspješno provedena 1. godina programa ”VOZARA 2 – Volonteri za razvoj 2”

14.01.2022. - Novosti

Udruga Srma je tijekom 2021. godine provodila projekt ”VOZARA 2 – Volonteri za razvoj 2” u partnerstvu s 3 grada i Općine (Grad Sinj, Općina Otok i Općina Hrvace) i 4 odgojno-obrazovne ustanove u Sinju (Centar za socijalnu skrb Sinj, Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju, Tehnička i industrijska škola Ruđera Boškovića u Sinju, Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića i Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači).

Riječ je o prvoj godini provedbe dvogodišnjeg programa Lokalnog volonterskog centra Sinj kojega financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike do kraja 2022.g.

REZULTATI PROVEDBE PROJEKTALOKALNI VOLONTERSKI CENTAR SINJ – Uvezivanje ponude i potražnje volontiranja – izravno uvezano 29 volontera i organizatora volontiranja.

VOLONTERSKE AKCIJE – U suradnji s partnerima na projektu i drugim lokalnim dionicima organizirano 9 volonterskih akcija s volonterima svih životnih dobi.

OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN VOLONTERA 5.12.6.12.2021. U 3 naselja u Cetinskoj krajini, nagrađena 3 najbolja volontera Srme.

”VOLONTERSKI PROGRAMI U CETINSKOJ KRAJINI”Tiskan i objavljen online – katalog s ponudom volontiranja kod 32 lokalna organizatora volontiranja u Cetinskoj krajini.

LOVOR 3 – ZBORNIK VOLONTERSKIH PRIČA Tiskan i objavljen online – zbornik sa 72 priče i kratke crtice o volonterskom iskustvu i razlozima volontiranja pristigle na 3 natječaja. Nagrađene 4 najbolje nove priča.

ONLINE PREDSTAVLJANJE VOLONTERA I ORGANIZATORA VOLONTIRANJA – Predstavljeno 7 lokalnih volontera i 6 lokalnih organizatora volontiranja.

ODGOJ ZA VOLONTIRANJE – Provedeno istraživanje ”Što srednjoškolci znaju o volontiranju?” obuhvatilo 718 učenika u 4 sinjske srednje škole. Provedeno 25 online prezentacija volonterstva u 4 srednje škole u Sinju koje su obuhvatile 447 učenika.

IZGRADNJA KAPACITETA LOKALNIH ORGANIZATORA VOLONTIRANJA – Istraživanje ”Stanje educiranosti lokalnih organizatora volontiranja za provedbu volontiranja” obuhvatilo 50 lokalnih organizatora volontiranja. Edukacija za volonterski menadžment i koordinatore volontera – edukativna radionica na kojoj je prisustvovalo 14 osoba iz 9 lokalnih udruga i ustanova – organizatora volontiranja.

PROVEDENO 5 PROGRAMA VOLONTIRANJA:

KRIZNO VOLONTIRANJE – ublažavanje posljedica kriznih stanja i uključivanje 3 obitelji u Socijalnu samoposlugu Grada Sinja;

VOZAM – volontiranje za mlade – 26 mladih volontera (srednjoškolci, studenti i ostali mladi) volontiralo u 5 programa za mlade

INKLUZIVNO VOLONTIRANJE – 7 mladih i odraslih osoba s teškoćama u razvoju, korisnika programa Centra Juraj Bonači Područno odjeljenje u Sinju sudjelovalo u 3 inkluzivna programa volontiranja

POMOĆ U UČENJU – 12 profesora i studenata pružilo je 240 sati besplatnih repeticija za 41 učenika osnovnih i srednjih škola u Sinju i Cetinskoj krajini.

LOKALNO VOLONTIRANJE – u suradnji s partnerskim Općinama u Otoku i Hrvacama provedene dvije akcije posjeta starim i nemoćnim osobama.

SEKTORSKA I MEĐUSEKTORSKA SURADNJA na provedbi politika usmjerenih razvoju volonterstva, promociji i informiranju, izgradnji kapaciteta i upravljanju znanjem i kvalitetom, te u povezivanju, umrežavanju i zagovaranju.