Udruga Srma u Sinju obilježila Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

25.11.2017. - Novosti

  UDRUGA SRMA JE DANAS U SINJU OBILJEŽILA Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama (25.11.) i Svjetski dan borbe protiv zlostavljanja djece (19.11.).
Udruga Srma je danas u Sinju provela javnu akciju ”Dosta je, neću nasilje!”. Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama (25.11.) i Svjetskog dana borbe protiv zlostavljanja djece (19.11.).
U akciji koja je provedena u Sinju na središnjem gradskom 14 volontera Udruge Srma, Kluba žena liječenih na dojci Sinj i dvije volonterke iz Srednje strukovne škole Bana Josipa Jelačića iz Sinja postavile su instalaciju u javni prostor. Crvena traka – Arijadnina nit spasa razvučena je između stupova javne rasvjete i na nju okačene informacije o nasilju u svijetu, Hrvatskoj i Cetinskoj krajini, te fotografije žrtava nasilja. U okviru aktivnosti ”Arijadnina crvena nit spasa za izlaz iz nasilja” građanima su podijeljeni letci sa službenim podacima Policijske postaje Sinj o nasilju u obiteljima na području Cetinske krajine.
U 2016.g. i u 2017.g. do kraja rujna podneseno je ukupno 190 prijava, od čega su 143 prekršajne prijave, te 47 kaznenih prijava. U prvih 9 mjeseci 2017.g. u svaka 2 mjeseca bilo je 27 ŽRTAVA NASILJA – 5 djece, 14 žena, 8 muškarca – oko 60% žrtava nasilja u obitelji su žene i djevojčice. Svaka 2. žrtva nasilja u obitelji je žena, svaka 3. žrtva muškarac, a svaka 5. žrtva je dijete.
U 2017.g. evidentirana su 84 nasilnika u obitelji: 72 muškarca i 12 žena – na 7 nasilnih muškaraca – 1 nasilna žena.
Za 52 muškarca i 11 žena podnesene su prekršajne, a za 20 muškaraca i 1 ženu kaznene prijave za nasilje u obitelji.
Cilj akcije koja se provodi svake godine već 12 godina je bio podizanje svijesti građana o prisutnosti i neprihvatljivosti nasilja u društvu, te senzibiliziranje javnosti o potrebi uključenja svih građana u borbu protiv svih oblika nasilja. Slične akcije Udruga Srma provodi u Sinju svake godine u studenom već petu godinu za redom. PRIJAVE   ŽRTVE   NASILNICI