Udruga koja promiče kulturu u prometu

15.10.2018. - Novosti - Organizatori volontiranja

U gradu Sinju djeluju mnoge Udruge, jedna od njih je i Udruga KUP koja se bavi promicanjem prometne kulture, ima volontera svih životnih dobi. Donosimo više o njihovom radu. ŠTO RADI VAŠA UDRUGA I KOJI SU GLAVNI CILJEVI VAŠEG RADA: Područje djelovanja Udruge sukladno ciljevima je: promidžba i razvitak kulturnog, Zakonom o sigurnosti prometa na cestama propisanog ponašanja u prometu, proučavanje i unapređivanje sigurnosti prometa, zaštita i promicanje interesa i uvjerenja članova u tom području i od značenja za to područje, obrazovanje, znanost i tehnička kultura, zaštita zdravlja, zaštita okoliša i prirode, održivi razvoj, ruralni razvoj, gospodarstvo i prometna povezivost, međunarodna suradnja. Glavni  ciljevi rada Udruge jesu: –   Aktivno sudjelovanje u promicanju prometne kulture i podizanje razine znanja i odgovornosti svih sudionika u cestovnom prometu, –   proučavanje, poticanje i ostvarivanje veće razine sigurnosti svih sudionika u prometu, –   zaštita i promicanje prava čovjeka na slobodno interesno udruživanje u prometnoj i tehničkoj kulturi i prava čovjeka na razvitak osobnosti, –   obuhvat što večega broja građana, bez obzira na starosnu dob, podukom u svrhu znanstvenog, tehničkog i kulturnog opismenjavanja, tehničkog odgoja i obrazovanja, te omogućavanje stvaralačkog rada odnosno izražavanja i potvrđivanja stvaralačkih sposobnosti, znanja i vještina, –   cjeloživotno neformalno i informalno obrazovanje i učenje za djecu, mlade i druge građane svih dobi, –   promiđba postignuća udruge i njenih članova, –   unapređivanje stručnog rada i promiđba istraživanja (prometnih, tehničkih i dr.) i novina (inovacija) u prometnoj i tehničkoj kulturi, –   njegovanje zajedničkog duha i vrijednosti, humanosti, snošljivosti, međusobnog poštovanja, te suradnje i prijateljstva među ljudima, a neovisno o njihovoj političkoj, etničkoj i vjerskoj pripadnosti i svjetonazorima, –   razvoj ekološke svijesti i podučavanje utjecaja prometa na čovjekov okoliš, –   poticanje domoljublja kod svih članova, a pogotovu kod mladeži, te zaštita Republike Hrvatske, –   sudjelovanje u razvoju ruralnih područja i unapređivanje bolje prometne povezanosti slabo razvijenih područja Dalmatinske zagore i drugih područja na teritoriji Republike Hrvatske, –   sudjelovanje u humanitarnim akcijama i njihova organizacija, te pružanje nesebične pomoći u prirodnim, ekološkim, tehnološkim i drugim nesrećama. TKO SU VAŠI KORISNICI I NA PODRUČJU KOJIH GRADOVA I OPĆINA RADITE: Naši korisnici su dječji vrtići, osnovne i srednje škole sa području gradova i općina s područja Cetinske krajine, udruge građana, lokalne uprave, građani itd. KOJE SVE AKTIVNOSTI PROVODITE TIJEKOM GODINE I KOME SU NAMJENJENI: Tijekom godine organiziramo: – edukativne igraonice i radionice za djecu predškolske, osnovnoškolske i srednjškolske dobi; – okrugle stolove; – izrade stručnih prometnih studija za razne naručitelje; – ekološke akcije; – foto izložbe; itd.. SUDJELUJU LI U VAŠEM RADU STARIJE OSOBE? IZDVOJITE NAM USLUGE/ AKTIVNOSTI/ VOLONTERSKE PROGRAME KOJE NUDITE STARIJIM OSOBAMA: U radu naše Udruge sudjeluju i članovi starije životne dobi, koji kroz svoj rad mogu mlađim generacijama prenijeti svoje izuzetno stručno i životno iskustvo, istovremeno radeći na  kvalitetnijoj međugeneracijskoj socijalizaciji. Ovdje se posebno ističu prometne radionice kojoj starije osobe prenose svoje iskustvo, a mlađe generacije uvode nove tehnologije. Isto tako su kvalitetne ekološke akcije u kojima je važan jedino entuzijazam i braga za zdravi i čišći okoliš. U ČEMU NAJVIŠE UŽIVAJU STARIJI: Starije osobe najviše uživaju u međusobnom druženju, ali će i rado pomoći svojim neprocjenjivim iskustvom i znanjem svima koji to žele usvojiti. ŠTO MISLITE KOJE BI USLUGE BILE NAJPOTREBNIJE STARIJIM OSOBAMA NA VAŠEM PODRUČJU: Ja mogu govoriti u ime naše Udruge koja starijim osobama može najviše biti korisna organizirajući za njih edukativne radionice ili druženja, okrugle stolove i sl., gdje bi te osobe mogle obnoviti svoje znanje iz prometne kulture, prometnih propisa, nove prometne tehnologije i sl. Moramo biti svjesni da su pojedini stariji članovi naše zajednice polagali propise ili postali vozači u vremenima kada promet nije bio zahtjevan kao danas, pa ne bi možda bilo loše da obnove svoja znanja. KAKO SE STARIJE OSOBE MOGU UKLJUČITI U VAŠ RAD: Starije osobe se mogu uključiti u naš rad na više načina. Sudjelovanjem u već postoječim projektima ili ako žele mogu osmosliti i provesti svoje projekte gdje će im ostali članovi Udruge rado pomoći. Kontakt podaci: Udruga Kultura u prometu Sinj, Žankova glavica 4, Mob. 098/1918-730 Facebook stranica Udruga KUP Razgovor vodila: Dijana Filipović-Grčić