U tijeku provedba projekta LOVOR

15.10.2018. - Novosti

Udruga Srma iz Sinja potpisala je ugovor s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za provedbu projekta ”LOVOR – Lokalni volonteri za razvoj”. Projekt vrijedan 85.000,00 kuna jedan je od 20 projekata koje je ovo ministarstvo odobrilo lokalnim volonterskim centrima u Hrvatskoj u tekućoj godini. Nositelj projekta je Udruga Srma, a partneri na projektu su: Grad Sinj, Grad Vrlika, Općina Hrvace, Gimnazija Dinka Šimunovića Sinj, Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića Sinj i Tehnička i industrijska škola Ruđera Boškovića Sinj. Cilj projekta je promoviranje i razvoj volonterstva na području Cetinske krajine, te održivi razvoj lokalne zajednice kojem doprinose lokalni volonteri. Lokalni razvoj sukladan potrebama građana će se postići kroz jačanje kapaciteta organizatora volonterskih aktivnosti i građana svih dobi za volontiranje i građanski aktivizam, te razvoj lokalne filantropije. Do kraja srpnja 2019.g. Udruga Srma će između ostaloga provoditi slijedeće aktivnosti: •        uvezivanje građana i organizatora volontiranja •        volonterske akcije •        obilježavanje Međunarodnog dana volontera 5.12. •        katalog ”Volonterski programi u Cetinskoj krajini za 2019.g.” •        LOVOR – zbornik volonterskih priča •        predstavljanje lokalnih volontera online •        prezentacije i promocije volonterstva u srednjim školama u Sinju •        edukacija za organizaciju volontiranja •        volonterski programi za mlade Informacije o projektu dostupne su na web stranici Udruge Srma. Zainteresirani organizatori volontiranja i građani volonteri mogu se javiti izravno u Lokalni volonterski centar Sinj u prostorijama Udruge Srma u Sinju u Galeriji Galiotović, Brnaška 44, na telefon 661-661, mobitel 095/8272-501 ili mailom na udruga.srma@st.t-com.hr.