U Sinju provedena akcija Srme "Dosta je, neću nasilje"

24.11.2014. - Novosti

U subotu 22.11. na glavnom trgu u Sinju obilježen je 25.11. Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i 19.11. Svjetski dan borbe protiv zlostavljanja djece. U vremenu od 10-11 sati članice i volonterke Udruge Srma provele su tradicionalnu 9. po redu akciju  “Arijadnina crvena nit spasa za izlaz iz nasilja” i na taj način su doprinijele podizanju javne svijesti o nasilju kao neprihvatljivom ponašanju u društvu. Podijeljeni su leci o besplatnoj pravnoj pomoći, letak volonterskih programa u Cetinskoj krajini s objavama 19 organizatora volontiranja o potrebama za volonterima, letci o volontiranju i projektu Srminog lokalnog volonterskog centra Sinj ”Cjeloživotno volontiranje za razvoj Cetinske krajine”, kao i letci sa podacima o prijavama nasilja u obitelji u Cetinskoj krajini prema službenim podacima Policijske postaje Sinj. U 2013.g. u Cetinskoj krajini:

  • Svaki mjesec 10tak osoba je postalo žrtvama obiteljskog nasilja
  • Svaki mjesec 2 djece je bilo ugroženo obiteljskim nasiljem
  • Svaka 6. žrtva je bilo maloljetno dijete
  • Svaka 2. žrtva je bila žena
  • Svaka 4. žrtva – muškarac
I dalje je znatno veći broj muškaraca nasilnika nego žena – 9 : 1 – omjer broja nasilnih muškaraca 9 i žena 1.
CETINSKA KRAJINA  – PODACI POLICIJSKE POSTAJE SINJ
2013. – 86 PREKRŠAJNIH PRIJAVA
NASILNICI ŽRTVE
UKUPNO: MUŠKARCI ŽENE UKUPNO: MUŠKARCI ŽENE DJECA I MALOLJETNICI
101 91 10 125 30 74 21
90,10% 9,90% 24,00% 59,20% 16,80%
 
CETINSKA KRAJINA  – PODACI POLICIJSKE POSTAJE SINJ
2013. – 15 KAZNENIH PRIJAVA
UKUPNO: TEŠKE TJELESNE OZLJEDE LAKE TJELESNE OZLJEDE PRIJETNJE
15 2 5 8
13,33% 33,33% 53,33%