U Sinju održana edukativna radionica o volontiranju

12.06.2015. - Novosti

Udruga Srma je u Sinju 11.6.2015. organizirala besplatnu edukativnu radionicu na temu ”PRAVA I OBVEZE ORGANIZATORA VOLONTIRANJA”. 27 sudionika iz 17 različitih organizatora volontiranja iz Sinja i uže okolice, iz civilnog, javnog i gospodarskog sektora bili su educirani o zakonskom okviru volontiranja, pravima i obvezama organizatora volontiranja, organizaciji i evidenciji volontiranja, izvješću o volontiranju, radu s volonterima, sklapanju ugovora, isplati neoporezivih naknada volonterima i drugim temama.
Radionica je održana u gradskoj vijećnici grada Sinja, a sudionicima su podijeljeni elektroničke verzije dokumenata i zakona potrebnih za pravilan rad s volonterima. Posebna naglasak stavljen je na obvezu organizatora volontiranja da u svojim godišnjim financijskim izvješćima, koja moraju podnositi sve udruge bez iznimke od 1.1.2015., moraju dati i podatke o broju volontera i broju volonterskih sati, o tome da se za volontiranje trebaju izraditi programi, sklapati ugovori i dobivati pismene suglasnosti roditelja za maloljetne volontere, pa do toga da se volonterima trebaju davati potvrde o volontiranju s opisom stečenih kompetencija i vještina kao dokument koji im može pomoći pri zapošljavanju. Radionica je provedena u okviru projekta ”Cjeloživotno volontiranje za razvoj Cetinske krajine” kojega financira Ministarstvo socijalne politike i mladih, a provodi se u partnerstvu s Gradom Sinjem i Općinom Otok.