U Sinju održana akcija Srme "Dosta je, neću nasilje"

24.11.2013. - Novosti

    U subotu 22.11. na sinjskoj Pijaci Udruga Srma je 8. put za redom obilježila Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama 25.11. i Svjetski dan borbe protiv zlostavljanja djece 19.11. U vremenu od 10-11 sati članice i volonterke Udruge Srma provele su akciju “Arijadnina crvena nit spasa za izlaz iz nasilja” tijekom koje su javnost informirale o stanju nasilja u svijetu, kao i u Cetinskoj krajini prema službenim podacima Policijske postaje Sinj. 2012.

CETINSKA KRAJINA  – PODACI POLICIJSKE POSTAJE SINJ
2012. – 128 PRIJAVA
NASILNICI ŽRTVE
UKUPNO: MUŠKARCI ŽENE UKUPNO: MUŠKARCI ŽENE DJECA I MALOLJETNICI
125 105 20 185 73 74 38
84,00% 16,00% 39,46% 40,00% 20,54%
  2012. Svakog mjeseca 10 prijava nasilja u obitelji Svaki mjesec 15 osoba je postalo žrtvama obiteljskog nasilja Svaki mjesec 3 djece je bilo ugroženo obiteljskim nasiljem Svaka 5. žrtva maloljetno dijete   128 prijava nasilja u obitelji NASILNICI 125 počinitelja nasilja u obitelji 105 muškaraca / 84 % 20 žena / 16 % ŽRTVE 185 žrtava obiteljskog nasilja 74 žrtve osobe ženskog spola – 40% 73 žrtve osobe muškog spola-39,46% 38 žrtve djeca i maloljetnici-20,54%   U 2012. U Cetinskoj krajini u obiteljskom nasilju jednako je žrtava žena i muškaraca Ali… 5 puta je više nasilnika muškaraca nego žena
2013.
CETINSKA KRAJINA  – PODACI POLICIJSKE STANICE SINJ
1.1.-1.10.2013. – 76 PRIJAVA
NASILNICI ŽRTVE
UKUPNO: MUŠKARCI ŽENE UKUPNO: MUŠKARCI ŽENE DJECA I MALOLJETNICI
86 77 9 107 28 56 23
89,53% 10,47% 26,17% 52,34% 21,50%
U Cetinskoj krajini u 2013. 76 prijava NASILNICI 86 počinitelja nasilja 77 muškaraca / 89,53% 9 žena / 10,47% ŽRTVE 107 žrtava obiteljskog nasilja 56 osoba ili 52,34% ženskog spola 28 žrtava osobe muškog spola-26,17% 23 žrtve djeca i maloljetnici-21,50%   U Cetinskoj krajini u 2013. Svakoga tjedna 2 prijave nasilja u obitelji Svaki mjesec 12 žrtava U tri tjedna 2 djece je ugroženo obiteljskim nasiljem Svaka 5. žrtva je maloljetno dijete Svaka druga žrtva obiteljskog nasilja je žena Svaka četvrta žrtva obiteljskog nasilja je muškarac U obiteljskom nasilju dvostruko je više žrtava žena nego muškaraca