Srmi odobren projekt ''Treća dob – u sridu!''

23.12.2017. - Novosti

Udruga Srma je 22. prosinca u Zagrebu u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku potpisala ugovor za novi projekt pružanja podrške i pomoći za starije. Riječ je o projektu ”Treća dob – u sridu!” koji će tijekom 2018. pružati više socijalnih usluga u lokalnoj zajednici sa ciljem smanjenja socijalne isključenosti starijih osoba. Za kvalitetu života starijih provodit će se razne socijalne usluge u lokalnoj zajednici: pomoć u kući, psihološko informiranje i savjetovanje starijih, uključivanje starijih u volontiranje, kreativne radionice, socijalnu samoposluga Grada Sinja, aktivnosti lokalnih dionika, informiranje javnosti u javnim akcijama. Projekt će pružati socijalne usluge za ciljanu skupinu: starije osobe koje žive u samačkim kućanstvima i u blizini nemaju dijete ili skrbnika, osobe teže narušenog zdravstvenog stanja i niskog socio-ekonomskog statusa, osobe u riziku od socijalne isključenosti i siromaštva. Korisnici će poboljšati svoj položaj, smanjiti ili ublažiti siromaštvo i socijalnu isključenost, povećati kvalitetu življenja i zaštititi svoja prava. Projekt će pružiti podršku i pomoć starijima da i dalje nastave živjeti u vlastitom domu uz podršku obitelji i lokane socijalne infrastrukture, u dostojanstvu i poštivanju njihovih prava i želja. Uz informiranje javnosti o projektu radit će se na socijalnoj uključenosti starijih kroz volontiranje u 5 volonterskih programa za seniore, zatim će se motivirati stariji da provode aktivniju starst kroz tiskanje letka o mogućnostima uključivanje starijih u volontiranje i aktivnosti u lokalnim udrugama, online predstavljanje udruga za starije kroz razgovore sa članovima i korisnicima. U psihološkom savjetovalištu psihologinja će jednom tjedno osobno pružati psihološku pomoć i savjete za starije, ostalim danima telefonom i mailom, a održat će se 6 edukativnih predavanja o psihičkom zdravlju starijih osoba. Tiskat će se i informativno-edukativni letak ‘Starost bez nasilja’ kojim se želi dati podrška starijima kod zaštite njihovog dostojanstva i prava na starost bez nasilja. Napravit će se anketa o psihičkom zdravlju starijih osoba s naglaskom na iskustva nasilja, a s ciljem smanjenja nasilja nad starijima. Nastavit će se s online objavama pozitivnih primjera aktivne starosti i razgovora sa starijima o njihovom životu. Kroz javne akcije obilježit će se važni međunarodni dani s ciljem podizanja javne svijesti o razini ugroženosti starijih osoba i potrebe da se svi uključe u stvaranje dobrih uvjeta za lijepu i ispunjenu starost. Projekt je vrijednosti 135.000,00 kuna i provodit će se tijekom 2018.g. Rezultati natječaja na: Odluka SI 2017.pdf