Srma obilježila Dan obitelji

15.05.2019. - Novosti

Danas je Udruga Srma u Sinju obilježila Svjetski dan obitelji. U javnoj akciji na središnjem gradskom trgu Pijaci od 10 do 11 sati volonterke Srme podijelile su infomaritne letke o besplatnim uslugama koje Udruga Srma pruža u lokalnoj zajednici: pravno savjetovalište, psihološko savjetovalište, kreativne radionice za djecu, kreativne radionice za žene, eko sekcija za djecu, volontiranje za građane svih životnih dobi i inkluzivno volontiranje za mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju kroz Lokalni volonterski centar Sinj, Katalog s ponudom volonitranja 21 lokalnog organizatora volontiranja na području Cetinske krajine. Bila je to prilika i pozvati građane da dođu u Udrugu Srma u četvrtak 16.5. u vremenu od 9 do 11 sati kada Udruga Srma ima Dan otvorenih vrata. Građani se mogu osobno informirati o projektima koje Srma provodi.