Projekt LOVOR – Lokalni volonteri za razvoj

01.01.2019. - Novosti

PROJEKT LOVOR – LOKALNI VOLONTERI ZA RAZVOJ LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR SINJ Vrijeme provedbe: 1.8.2018.-31.7.2019. (12 mjeseci) Lokacija projekta: Sinj, Hrvace, Vrlika, Cetinska krajina Donator: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Partneri i donatori: Grad Sinj, Grad Vrlika, Općina Hrvace, Gimnazija Dinka Šimunovića Sinj, Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića Sinj , Tehnička i industrijska škola Ruđera Boškovića Sinj Nositelj projekta: Udruga Srma Vrijednost projekta: 85.000,00 kn   Kratki opis projekta: Od kolovoza 2018. do kraja srpnja 2019. Srma provodi projekt ”LOVOR – lokalni volonteri za razvoj” u partnerstvu s Gradom Sinjem, Gradom Vrlikom, Općinom Hrvace, te tri sinjske srednje škole: Gimnazija Dinka Šimunovića Sinj, Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića Sinj, Tehnička i industrijska škola Ruđera Boškovića Sinj. Projekt se odvija uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a riječ je o jednom od 20 projekata koje je ovo ministarstvo odobrilo lokalnim volonterskim centrima u Hrvatskoj. Cilj projekta je promoviranje i razvoj volonterstva na području Cetinske krajine, te održivi razvoj lokalne zajednice kojem doprinose lokalni volonteri. Lokalni razvoj sukladan potrebama građana će se postići kroz jačanje kapaciteta organizatora volonterskih aktivnosti i građana svih dobi za volontiranje i građanski aktivizam, te razvoj lokalne filantropije. Do srpnja 2019.g. Udruga Srma će između ostaloga provoditi slijedeće aktivnosti:

  • UVEZIVANJE GRAĐANA I ORGANIZATORA VOLONTIRANJA
  • VOLONTERSKE AKCIJE
  • OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA VOLONTERA 5.12.
  • KATALOG ”VOLONTERSKI PROGRAMI U CETINSKOJ KRAJINI ZA 2019.g.”
  • LOVOR – ZBORNIK VOLONTERSKIH PRIČA
  • PREDSTAVLJANJE LOKALNIH VOLONTERA ONLINE
  • PREZENTACIJE I PROMOCIJE VOLONTERSTVA U U SREDNJIM ŠKOLAMA U SINJU
  • EDUKACIJA ZA ORGANIZACIJU VOLONTERSKIH AKTIVNOSTI
  • VOLONTIRANJE ZA MLADE
Udruge, škole i drugi organizatori volontiranja zainteresirani za besplatnu edukaciju o volonterstvu, objavu oglasa online o potrebi za volonterima i online predstavljanje volontera mogu se javiti u Udrugu Srma za dogovor na telefon 661-661 ili e-mailom: udruga.srma@st.t-com.hr.