Prikupljanje odjeće i socijalna samoposluga u Sinju

12.05.2014. - Novosti

26.5.2014. – 16. AKCIJA PRIKUPLJANJA ODJEĆE I OBUĆE 2.-18.6.2014. – 6. SOCIJALNA SAMOPOSLUGA Kuća Tripalo, Sinj (ispod crkve, kod FINA-e) Udruga Srma i građani za štićenike Centra za rehabilitaciju Fra Ante Sekelez, Vrlika i građane u potrebi

dan vrijeme
ponedjeljak 18-20
utorak 10-12
srijeda 18-20
četvrtak 10-12  
petak   18-20
subota 10-12