ORGANIZATORI VOLONTIRANJA

13.09.2022. - Novosti

I ove godine pripremamo i tiskamo besplatni katalog volonterskih aktivnosti za 2023. godinu u Cetinskoj krajini, u kojem organizatori volontioranja oglašavaju svoje potrebe za volonterima prema programu kojeg provode. Katalog se distribuira na javnim akcijama Udruge Srma, prezentacijama o volonterstvu u 2. i 3. razredima srednjih škola i preko samih organizatora volontiranja, a biti će dostupan i na stranicama LVC Sinj i Udruge Srma. Vaše potrebe za volonterima možete oglasiti na način da popunite sljedeći obrazac: