Održana godišnja Skupština Srme

19.03.2014. - Novosti

subotu 15.3.2014.g. Udruga Srma je održala redovnu godišnju Skupštinu. U radu su sudjelovala 24 člana i volontera Srme. Predstavljena su izvješća o radu, financijsko izvješće, izvješće o radu Upravnog odbora koji su uz manje nadopune jednoglasno prihvaćeni. Jednoglasno su usvojene izmjene i dopune statuta, te program rada i proračun za 2014. Na Skupštini se posbeno zahvalilo volonterima u 2013.g. koje su ostvarile 60 i više sati volontiranja, među kojima se ističe Marija Pupić Vurilj koja je kao volonter u Besplatnom pravnom savjetovalištu Srme, Slavenka Maršić, Blaža Romac, Sanda Šandrić i druge. Nakon skupštine uslijedilo je druženje i pjesma.