Održana 6. edukativna radionica za MO

16.11.2012. - Novosti

U restoranu Gloria u Turjacima dana 15.11.2012.g. održana je edukativna radionica za članove Mjesnih odbora Brnaze i Turjaci kojoj je prisustvovalo 6 osoba, po 3 iz svakog MO. Riječ je o šestoj radionici za Mjesne odbore s područja Grada Sinja koje Udruga Srma provodi u sklopu projekta ”Mjesni odbori – generatori ravnomjernog lokalnog razvoja” kojega financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. Predstavnici navedenih MO, koji su povezani prostorno, istakli su kao gorući problem alarmantno stanje kanala kroz sinjsko polje zagađenog otpadnim i fekalnim vodama. Smatraju da se taj problem, s obzirom na ugrozu stanovništva, morao već riješiti. Također su mišljenja da da je komunkacija s Gradom Sinjem bila loša i da se nedovoljno ulagalo u ove MO po pitanju prometne regulacije na spojevima lokalnih asfaltnih pristupnih putova i državne ceste, nogostupa kojega su djelomice sami gradili i vrtića u Turjacima. Prisutni članovi Mjesnih odobra educirani su o slijedećim područjima rada Mjesnih odbora: pravni okvir djelovanja Mjesnih odbora predstavila je diplomirana pravnica Marija Pupić Vurilj, o organizaciji volontiranje prisutne je educirala Dijana Filipović Grčić, koordinator volontera, a o načinima financiranja rada Mjesnih odbora i privlačenju sredstava u lokalna naselja govorila je Snježanka Jadrijević, voditeljica razvojnih programa i Lokalnog volonterskog centra Sinj. Udruga Srma će zainteresiranim Mjesnim odborima nastaviti pružiti podršku u organizaciji volonterskih aktivnosti, te podršku u pripremi lokalnih projekata za prijave na natječaje dostupne jedinicama lokalne samouprave. U okviru istog projekta tiskan je i podijeljen adresar članova Mjesnih odbora s područja Grada Sinja koji bi građanima trebao olakšati komunikaciju s njihovim predstavnicima u MO, a preko njih i sa Gradom Sinjem. Adresar je tiska u 2000 primjeraka i podijeljen građanima na terenu. Udruga Srma je u okviru ovog projekta završila i provodbu anonimne ankete među stanovnicima s područja Sinja i pripadajućih naselja. Anketirno je ukupno 5% punoljetnih građana i to o pitanjima čime su zadovoljni i nezadovljni u svom MO, te što traže da se prioritetno rješava u njihovom MO. Rezultati ankete upućeni su svim MO s preporukama građana kako bi se mogle uvrstiti u jednogodišnje programe rada.