Održana 5. edukativna radionica za Mjesne odbore

06.11.2012. - Novosti

U Područnoj školi u Karakašici OŠ Marka Marulića dana 29.10.2012.g. održana je edukativna radionica za članove Mjesnih odbora Karakašica i Jasensko, dok su predstavnici MO Čitluk bili spriječeni u dolasku kojoj je prisustvovalo 5 osoba. Riječ je o petoj radionici za Mjesne odbore s područja Grada Sinja koje Udruga Srma provodi u sklopu projekta ”Mjesni odbori – generatori ravnomjernog lokalnog razvoja” kojega financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. Predstavnici navedenih MO, koji su prostorno međusobno povezani, istakli su da nemaju većih problema. MO su zadovoljni razinom komunalne usluge, trebalo bi djelomice još rješavati nogostupe i rasvjetu. Prisutni članovi Mjesnih odobra educirani su o slijedećim područjima rada Mjesnih odbora: pravni okvir djelovanja Mjesnih odbora predstavila je diplomirana pravnica Marija Pupić Vurilj, o organizaciji volontiranje prisutne je educirala Dijana Filipović Grčić, koordinator volontera, a o načinima financiranja rada Mjesnih odbora i privlačenju sredstava u lokalna naselja govorila je Snježanka Jadrijević, voditeljica razvojnih programa i Lokalnog volonterskog centra Sinj. Udruga Srma će zainteresiranim Mjesnim odborima nastaviti pružiti podršku u organizaciji volonterskih aktivnosti, te podršku u pripremi lokalnih projekata za prijave na natječaje dostupne jedinicama lokalne samouprave. U okviru istog projekta tiskan je i podijeljen adresar članova Mjesnih odbora s područja Grada Sinja koji bi građanima trebao olakšati komunikaciju s njihovim predstavnicima u MO, a preko njih i sa Gradom Sinjem. Adresar je tiska u 2000 primjeraka i podijeljen građanima na terenu. Udruga Srma je u okviru ovog projekta završila i provodbu anonimne ankete među stanovnicima s područja Sinja i pripadajućih naselja. Anketirno je ukupno 5% punoljetnih građana i to o pitanjima čime su zadovoljni i nezadovljni u svom MO, te što traže da se prioritetno rješava u njihovom MO. Rezultati ankete se obrađuju. Prijedlozi građana za aktivnosti uputit će se MO kao preporuke građana za skore aktivnsoti MO i njihove jednogodišnje programe rada. Prema do sada obrađenim anketama, više od 70% anketiranih ne zna tko je predsjednik MO, a najčešći problemi koje žele riješiti su kanalizacija i infrastruktura.