Novi projekt za razvoj volonterstva

16.08.2013. - Novosti

”Udruga Srma je s Ministarstvom socijalne politike i mladih potpisala ugovor o provedbi programa ”Cjeloživotno volontiranje u Cetinskoj krajini”. Provedbom ovog programa nastavlja se rad lokalnog volonterskog centra Sinj kojega je Udruge Srma pokrenula 2006.g. Program se provodi u partnerstvu s Gradom Sinjem.   Cilj programa je promoviranje i razvoj volonterstva na području Cetinske krajine s naglaskom na povećanje broja građana uključenih u volonterske aktivnosti lokalnih organizatora volontiranja i unaprjeđenje partnerskih odnosa između organizacija civilnog društva i jedinica lokalne samouprave.   Do svibnja 2014.g. Udruga Srma će provoditi slijedeće aktivnosti: •             organizacija javnih volonterskih akcija, •             uvezivanje ponude i potražnje volontera i organizatora volontiranja, •             predstavljanje volontera na web stranici udruge srma, •             izdavanje kataloga ”Volonterski programi u Cetinskoj krajini za 2014.g.” •             prezentacije volonterstva u 3. razredima sinjskih srednjih škola •             edukacija volonterskih klubova u zainteresiranim osnovnim školama i zainteresiranih udruga i drugih organizatora volontiranja o učinkovitim metodama organizacije volontiranja   Udruge, škole i drugi organizatori volontiranja zainteresirani za besplatnu edukaciju o volonterstvu, objavu oglasa online o potrebi za volonterima i online predstavljanje volontera mogu se javiti u Udrugu Srma za dogovor na telefon 661-661 ili e-mailom: udruga.srma@st.t-com.hr.”