Nagrađeni najbolji volonteri Srme

06.12.2017. - Novosti

Udruga Srma je obilježila Međunarodni dan volontera 5.12. javnom akcijom u Sinju, održavanjem Skupštine Udruge i nagrađivanjem najboljih volontera.
Posebne zahvalnice ”Otisak srca” i nagrade primile su volonterke s najvećim brojem volonterskih sati u 2017. Marija Mandac sa 428 i Blaženka Romac sa 152 sata.   Za dugogodišnje volontiranje u Udruzi Srma nagrađene su: Mira Bandalo, Jasminka Vujević, Selime Ljubijankić Delonga i Katica Cvrlje, za višegodišnje volontiranje na dječjim radionicama Višnja Miloš, te Dijana Filipović Grčić za dugogodišnje volontiranje i promicanje volonterstva u lokalnoj zajednici. Svim nagrađenima uručene su rukom oslikane prigodne nagrade.