Edukacija o volontiranju u Otoku

05.02.2015. - Novosti

EDUKATIVNA RADIONICA U OĆINI OTOK ZA ORGANIZATORE VOLONTIRANJA ”PRAVA I OBVEZE ORGANIZATORA VOLONTIRANJA” 6.2.2015. (PETAK) U 17 SATI – OPĆINA OTOK, VIJEĆNICA     Udruga Srma organizira besplatnu edukativnu radionicu za organizatore volontiranja s područja Općine Otok. Edukacija će se provesti u petak 6.2.2015. u vijećnici Općine Otok s početkom u 17 sati. Pozivaju se predstavnici udruga, mjesnih odbora, škole i drugih ustanova da sudjeluju na ovoj edukaciju koja se provodi u sklopu projekta “Cjeloživotno volontiranje za razvoj Cetinske krajine” čiji je donator Ministarstvo socijalne politike i mladih, a partneri u projektu Općina Otok i Grad Sinj. Program edukacije:

  1. Zakonski okvir volontiranja – prava i obveze organizatora volontiranja
  2. Organizacija volonterskih aktivnosti, evidencija volontiranja, izvješće o volontiranju koje se podnosi Ministarstvu socijalne politike i mladih
  3. Animiranje i edukacija volontera, sklapanje ugovora o volontiranju – kada se može sklopiti usmeni, a kada je zakonom obvezan pisani ugovor o volontiranju, izdavanje potvrda o volontiranju
  4. Zakonski prihvatljivi troškovi volontiranja, isplate neoporezivih naknada volonterima