Zajednički rad učenika OŠ Ivana Lovrića

24.05.2014. - Novosti

U OŠ Ivana Lovrića Udruga Srma je provela edukaciju učenika u školskom volonterskom klubu. Nakon dva susreta i rada na temama volontiranje, timski rad, korist za zajednicu, što ostavljamo iza sebe, učenici su odlučili da će naslikati zajednički rad što su i ostvarili na zajedničkom trećem susretu. Prof. Ivona i ravnatelj g. Markulin osigurali su platno i boje, a Udruga Srma kistove, pa je tako na trosatnoj radionici nastala zajednička slika s motivima koje su učenici sami odabrali. Uz pažljivu suradnju nastao je rad kojega ovih osam učenika ostavlja svojoj školi u trajno sjećanje na njihovu generaciju.