Vole i volontirati i primati volontere

06.06.2019. - Novosti - Organizatori volontiranja

Koliko ljubavi, muke i truda treba za naučiti nešto novo to znamo svi, a kako to rade u Centru Juraj Bonači saznali smo od njihovih voditeljica, kao i to na kojim poslovima možete volontirati ŠTO RADI VAŠA INSTITUCIJA I KOJI SU GLAVNI CILJEVI VAŠEG RADA? Naša institucija pruža usluge psihosocijalne podrške, usluge rane intervencije, izgrađujemo mrežu odnosa naših korisnika s ostalim dionicima u društvu – dakle bavimo se pružanjem usluga osobama s intelektualnim teškoćama i djeci sa teškoćama u razvoju. TKO SU VAŠI KORISNICI I NA PODRUČJU KOJIH GRADOVA I OPĆINA RADITE? Kao što sam rekla, naši korisnici su osobe s intelektualnim teškoćama i djeca s teškoćama u razvoju. Pokrivamo područje cijele Cetinske krajine. KOJE SVE AKTIVNOSTI PROVODITE TIJEKOM GODINE I KOME SU NAMJENJENE? Aktivnosti koje provodimo vezane su za naš programski sadržaj.  Za osobe s intelektualnim teškoćama imamo područje rada koje se odnosi na brigu o sebi; područje koje se odnosi na kreativnost, socijalizaciju, komunikaciju, sada imamo jednu uslugu fizikalne terapije, radne aktivnosti – znači aktivnosti koje su primjenjive osobama s intelektualnim teškoćama. Djeca s teškoćama u učenju imaju ovdje rad po posebnom programu i imaju višestruke sadržaje. Djeca koja su ispod sedam godina – njima se pružaju usluge psihosocijalne podrške i rane intervencije – logopedska podrška, senzorna integracija i edukacijska rehabilitacija. Imamo u planu i uslugu savjetovanja, ali to je još u razvijanju. Aktivnosti koje provodimo vezane su s aktivnostima koje se provode i u gradu, a to znači da se uključujemo u neke sadržaje koje su namijenjene i drugim korisnicima. Tako između ostaloga sudjelujemo u aktivnostima muzeja (EMA- edukacijske muzejske aktivnosti) na kojima učimo o povijesti i tradiciji našega kraja, o našem kulturnom bogatstvu i baštini. Imamo aktivnosti i za  očuvanje prirode, uključeni smo u Splitski odred izviđača gdje učimo kako se ponašati, živjeti i snalaziti u prirodi. Sudjelujemo u akcijama tipa Karnevala – mi ga zadržimo na lokalnom nivou jer na onaj gradski ne možemo pošto naši korisnici u popodnevnim satima nisu tu. Imamo suradnju sa Udrugom Srma na sakupljanju hrane za Socijalnu samoposlugu grada Sinja. Surađujemo s Caritasom, evo sada se pripremamo i za Crveni križ jer je njihov rad orijentiran i na druge koji su u potrebi, a ne samo na sebe. Sudjelujemo i na državnim natjecanjima, imamo biciklijadu, sudjelujemo na državnim smotrama, bili smo na i Festivalu jednakih mogućnosti. Znači, koristimo ono što se pruža u našoj kući i ono šta se pruža vani. SUDJELUJU LI U VAŠEM RADU VOLONTERI? IZDVOJITE NAM NEKE USLUGE, AKTIVNOSTI I VOLONTERSKE PROGRAME KOJE NUDITE VOLONTERIMA. IMATE LI PROGRAME ZA MLADE VOLONTERE (15-30 GODINA) I ZA VOLONTERE SENIORE (60 I VIŠE GODINA)? U našem radu sudjeluju volonteri i najviše nam pomažu pri izradi nekih ukrasnih predmeta, sudjeluju i kao pratnja našim korisnicima kada su u šetnji.  Volonteri puno sudjeluju i u pribavljanju raznoraznih kontakata koji nam trebaju u radu. Uglavnom sudjeluju u provedbi nekih aktivnosti koje su u kući i izvan nje – kao pratnja, kao pomagači u izradi predmeta i u mnogim drugim aktivnostima. Dobnu granicu šta se tiče volontera nismo stavljali, ali nam se uglavnom javljaju mlađi. Mlađi se javljaju iz nekoliko razloga, neki od njih stvarno žele pomoći osobi koja nešto ne može. Tri su razloga dolaska volontera – jedni su tu da nešto nauče o ovim osobama, drugi su tu da im pomognu oko nekih aktivnosti, a treći su vezani za školske sadržaje u kojima imaju te aktivnosti.   U ČEMU NAJVIŠE UŽIVAJU VOLONTERI? Volonteri najviše uživaju u zabavnim i sportskim programima kao i u kreativnim radionicama. Sudjeluju u svim aktivnostima koje mi provodimo, a najviše uživaju u druženju s korisnicima, nekada čak i bez nas. Mi ih gledamo „ono sa strane“, a oni s njima imaju neku spontanu komunikaciju – šale i zafrkancije. ŠTO MISLITE KOJE BI USLUGE BILE NAJPOTERBNIJE NA VAŠEM PODRUČJU? Svakako bi trebalo savjetovanje – mala škola roditeljstva, kako pomoći roditeljima kada se nađu u nekoj situaciji, kako se nositi s tim, gdje potražiti pomoć…  Trebala bi postojati i bolja povezanost pružatelja različitih usluga počevši od Centra za socijalnu skrb i Doma zdravlja. Komunikacija postoji, ali svi nekako čekamo zadnji čas, a mislim da bi se u prevenciji moglo puno napraviti. Možda bismo mogli i za odrasle organizirati radionice dva tri puta tjedno. KAKO SE VOLONTERI MOGU UKLJUČITI U VAŠ RAD? U principu, dođu nas ovdje pitati. Popričamo o tome što oni nama nude i što mi možemo ponuditi njima i koji je njihov interes. Imamo volontere koji bi voljeli pjevati, plesati, ići u šetnje… oni kažu što žele. Najpoželjniji su nam studenti koji donesu i neku svježinu. Najviše nam treba ples i glazba, a svi su uvijek dobrodošli. Razgovor vodila: Dijana Filipović-Grčić