Udruga Srma provodi novi projekt “S mladima za budućnost mladih”

12.02.2024. - Novosti

Projekt ”S mladima za budućnost mladih” Udruga Srma iz Sinja provodi na području Cetinske krajine tijekom 2024.g. Projekt se provodi uz financiranje Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Jedan je to od 26 projekta koji su odobreni za Prioritetno područje P.3. Mladi u ruralnim sredinama u okviru Poziva za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijskU potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2023. godinu.

Ciljevi projekta su: poboljšanje kvalitete života mladih, integriranje mladih u život lokalne zajednice kroz volontiranje, ekološke aktivnosti, očuvanje lokalnih vrijednosti, informiranje o potencijalima slobodnog vremena, osposobljavanje, aktivno sudjelovanje u stvaranju inovativnih sadržaja za integriranje mladih, istraživanje stavova mladih kroz anketiranje.

Cilj projekta je poticanje mladih za preuzimanje i prakticiranje uloge aktivnog građanina u različitim dijelovima društvenog života i rješavanju pojedinih društvenih problema, podizanje razine informiranosti mladih o njihovim pravima i mogućnostima te o programima i uslugama koje im se nude u lokalnoj zajednici, poticanje organizacija civilnog društva na djelovanje u smjeru poboljšanja uvjeta za zadovoljavanje potreba mladih. Cilj je i pridonijeti stvaranju uvjeta za ostanak mladih u ruralnim sredinama i osiguravanje pretpostavki za povratak mladih u ruralne sredine.

Središnji državni ured za demografiju i mlade sufinancira provedbu projekta sa 13.000,00 eura. Projekt se provodi u partnerstvu sa 6 gradova i općina: Grad Sinj, Grad Trilj, Grad Vrlika, Općina Hrvace, Općina Otok i Općina Dicmo na čijem će se području odvijati aktivnosti.