Udruga Novi put

06.04.2021. - Novosti - Organizatori volontiranja

06.04.’21

Udruga Novi put osnovana je u Sinju s ciljem prevencije ovisnosti bilo koje vrste. Svojim djelovanjem skreću pozornost na štetnost bilo kakvih opijata kroz razne aktivnosti.  O svemu tome smo razgovarali s Mirjanom Živalj, predsjednicom udruge.

Što radi vaša udruga i koji su glavni ciljevi vašega rada?

Udruga Novi put osnovana je 2002. godine na inicijativu skupine građana koji su prepoznali potrebu djelovanja ove vrste organizacije u Gradu Sinju. Udruga je tijekom razdoblja od svoga osnivanja do danas postala prepoznatljiv subjekt na području prevencije zlouporabe opojnih droga, alkohola i duhana i borbe protiv bolesti ovisnosti o opojnim sredstvima.

Ona je jedina organizacija ovog karaktera kraja koja se bavi isključivo navedenim temama na području Cetinskog kraja koje broji preko 50.000 stanovnika.

Osnovni ciljevi su: prevencija bolesti bilo kakve ovisnosti, edukacija građana o posljedicama zlouporabe droga i štetnom djelovanju sredstava ovisnosti (alkohol, duhan i opojna sredstva), pružanje pomoći osobama s problemom ovisnosti, bivšim ovisnicima i članovima njihovih obitelji.

Tko su sve vaši korisnici i na području kojih gradova i općina radite?

Osnovna djelatnost udruge je prevencija zlouporabe droga kod populacije mladih osoba, osobito školske djece i mladeži. Djelujemo na samom području grada Sinja i široj Cetinskoj krajini.

Na provođenju projekata osim sa svim odgojno – obrazovnim ustanovama  na području Cetinskog kraja surađujemo još i sa sportskim organizacijama, kulturnim udrugama, sa općinama Hrvace, Otok, Dicmo te gradovima Vrlika i Trilj, zatim sa Službom za prevenciju ovisnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Zajednicom Susret, Zajednicom Cenacolo, Hrvatskim Crvenim križem, Udrugom Novi život iz Splita i drugima.

S obzirom na novonastalu situaciju (pandemija covida), onemogućen nam je direktan kontakt i aktivnosti sa učenicima pa smo u suradnji sa razrednicima odlučili Mjesec borbe protiv ovisnosti (15.11.2020 – 15.12.2020.) obilježiti online suradnjom.

Koje sve aktivnosti provodite tijekom godine i kome su namijenjene?

Trenutno je u provedbi projekt koji je dobio financijsku potporu Grada Sinja pod nazivom „Grad Sinj – mladi protiv ovisnosti (alkohol,duhan i opojne droge)! Projekt se provodi sukladno epidemiološkim mjerama. S obzirom na pojavu epidemije koronavirusa COVID – 19 sve aktivnosti koje Udruga Novi put bude organizirala i provela biti će u skladu sa epidemiološkim mjerama. Odnosno ukoliko bude onemogućen ili ograničen neposredan način provođenja aktivnosti Udruga će ih povesti po modelu on – line pristupa.

U sklopu preventivnog programa Udruga na području Grada Sinja redovito organizira edukativne tematske tribine za učenike i roditelje na kojima su predavači eminentni stručnjaci, tematska interaktivna Poverpoint predavanja i radionice za učenike i roditelje, odnosno tematske anonimne ankete i upitnike, i nagradne kvizove znanja, komunikacijske skupine – Parlaonice, razna sportska natjecanja i druženja djece i mladih redovito provodimo u školskim ustanovama, sve u skladu poštivanja epidemioloških mjera zbog ugroze zdravstvenog stanja učenika.

Projekti Udruge Novi put su namijenjeni djeci i mladima, učenicima osnovnih škola od 1.- 4.razreda i djeci vrtićke dobi.

Sudjeluju li u vašem radu volonteri? Izdvojite nam usluge / aktivnosti / volonterske programe koje nudite volonterima. Imate li programe za mlade volontere (15-30 godina) i za volontere seniore (60 i više godina) ?

U našoj Udruzi od samog osnivanja uključeni su volonteri različitog profila zanimanja koji su zainteresirani za ovakav oblik rada s ciljem da se pridonese smanjenju stope eksperimentiranja ili konzumiranja bilo kakvih sredstava ovisnosti koje predstavljaju ugrozu fizičkom i psihičkom zdravlju pojedinca, a ujedno negativno utječu na obitelj kao zajednicu. Kada se prijavimo na određeni natječaj animiramo i uputimo volontere u ciljani projekt koji zajednom suradnjom želimo što kvalitetnije realizirati.

U čemu najviše uživaju volonteri?

Najviše uživaju u vlastitim edukativnim projektima i povratnoj informaciji da je ciljana populacija zadovoljna njihovim prezentacijama i da su osviještena o sveopćem društvenom problemu.

Što mislite koje bi usluge bile najpotrebnije  na vašem području?

S obzirom da Udruga Novi put provodi primarnu prevenciju, u svakom slučaju bi hvale vrijedno bilo da se uz timove koji provode primarnu prevenciju organizira i tim za provođenje sekundarne prevencije, odnosno:

–       savjetovanje i stručna pomoć drugih oblika ovisnicima i članovima njihovih obitelji kroz projektne aktivnosti,

–       motiviranje i organizirano upućivanje ovisnika u terapijske zajednice i druge centre za liječenje ovisnosti,

–       pružanje besplatne pravne pomoći ovisnicima,

–       osmišljavanje, organiziranje i provedba programa resocijalizacije osoba koje su završile neki od programa liječenja i održavaju apstinenciju od sredstava ovisnosti.

Gore navedenim bi se dodatno povećala kvaliteta, ali i ojačala borba protiv svih bolesti ovisnosti (alkohol, duhan i opojna sredstva) kako za pojedinca tako i za obitelj, širu zajednicu i društvo općenito.

Kako se volonter  mogu uključiti u vaš rad?

Svaki zainteresirani pojedinac koji ima ambicija i volje da svojim radom pridonese kvalitetnom životu naše šire zajednice i tako spriječi širenje ovisnosti među populacijom može se svojim prijedlogom i zahtjevom za volontiranje javiti na našu e-mail adresu: noviputsinj@gmail.com.

Vaši kontakt podaci:

Mirjana Živalj (mob.0997844524)

mail: noviputsinj@gmail.com

Razgovor vodila: Dijana Filipović-Grčić

« natrag