TROGODIŠNJI PROJEKT ”BESPLATNA PRIMARNA PRAVNA POMOĆ U SINJU, CETINSKOJ KRAJINI I SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI”

18.12.2023. - Novosti

1./2023.-12./2025.

REZULTATI PROVEDBE PROJEKTA U PRVOJ GODINI PROVEDBE

Besplatna pravno savjetovalište Udruge Srma u Sinju pružilo je usluge izravne primarne pravne pomoći za 221 korisnika iz osjetljivih skupina. Korisnici su bili iz ukupno 62 naselja od čega njih 96 iz ruralnih manje razvijenih područja. Pravna pomoć pružena je za 205 građana u 23 grada i općine na području Splitsko-dalmatinske županije, od čega je 141 korisnik bio iz 31 naselja na području 6 gradova i općina u Cetinskoj krajini, te 15 korisnika iz 6 drugih mjesta u RH.

Evaluacijom pružene usluge obuhvaćeno je 40 korisnika koji su bili najzadovoljniji pruženom podrškom savjetnice, te su iskazali visoku razinu zadovoljstva pruženom uslugom.

Tiskano je 20.000 komada letaka i 500 plakata s informacijama o Pravnom savjetovalištu. Letci i plakati su dijeljeni građanima na 11 akcija Lokalnog volonterskog centra Sinj, na 15 terenskih savjetovanja i poslani su poštom na adrese 30 lokalnih dionika diljem Splitsko-dalmatinske županije, a ostatak će se dijeliti tijekom provedbe u 2024. i 2025.g..

O aktivnostima projekta napravljeno je 105 objava i dijeljenja na web, Facebook i Instagram stranicama Udruge Srma i Lokalnog volonterskog centra Sinj, te drugih lokalnih dionika i medija uključujući medijsku kampanju i kampanju na Facebooku za terensko pravno savjetovanje.

Održano je 15 terenskih pravnih savjetovanja u manjim gradovima i općinama županije u trajanju od po 2 sata, ukupno 30 sati, te terenska kampanja za vidljivost usluge. Prostore su u svima osigurale Općine i Gradovi, a terenskim savjetovanjem obuhvaćena su 24 korisnika.

U radu pravnog savjetovališta u Sinju sudjelovalo je 80 volontera sa 105 dolazaka i 240 sati volonterskog rada u 2 programa volontiranja: pomoć pravno neukim strankama kod prikupljanja dokumentacije i javljanja u nadležne institucije i podjela info letka o usluzi besplatnog pravnog savjetovališta na raznim akcijama.

Na pružanju primarne pravne pomoći Pravno savjetovalište Sinj je surađivalo s 42 dionika u lokalnoj i regionalnoj zajednici iz sva tri društvena sektora na rješavanju pravnih pitanja, organizaciji i provedbi terenskih pravnih savjetovanja, te diseminaciji letaka i plakata – 22 Grada i Općine, 10 područnih ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad i 1 Županijska služba, 7 udruga, Općinsko državno odvjetništvo Split i 1 poduzeće.

Projekt ”Besplatna primarna pravna pomoć u Sinju, Cetinskoj krajini i Splitsko-dalmatinskoj županiji”  provodi se uz financijsku potporu Ministarstva i uprave.

REZULTATI ANKETE O ZADOVOLJSTVU KORISNIKA PRUŽENOM USLUGOM PRAVNOG SAVJETOVANJA