TREĆA DOB – U SRIDU!

09.01.2018. - Novosti

PROJEKT: TREĆA DOB – U SRIDU! Vrijeme provedbe: 16.12.2017-15.12.2018. Donator: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Vrijednos projekta: 135.000,00 kn Nositelji projekta: Udruga Srma, Sinj Partner: Klub žena liječenih na dojci, Sinj Cilj: prevencija siromaštva i socijalne isključenosti starijih osoba Ciljana skupina korisnika su osobe starije životne dobi koje su pravno neuke, siromašne ili u opasnosti od siromaštva, rijetkih ili ugroženih socijalnih kontakata, narušenog zdravlja, slabije, teško pokretne ili nepokretne starije osobe, bez primanja, primatelji zajamčene minimalne naknade ili drugih socijalnih naknada, niskih mirovina, starije osobe žrtve obiteljskog ili drugih oblika nasilja i druge starije osobe koje se ne znaju ili ne mogu skrbiti sami o sebi. Projektom će biti obuhvaćeni na slijedeći način: –           Kućni posjeti – pomoć u kući –           Psihološko informiranje, savjetovanje i pomoć za starije –           Kreativne radionice za slobodno vrijeme i kvalitetu življenja –           Volontiranje na raznima akcijama za društvenu uključenost –           Uključivanje u aktivnosti lokalnih udruga, sustav lokalnih socijalnih davanja i socijalne samoposluge Grada Sinja –           Anketiranje o iskustvu nasilja nad starijin osobama –           Javne akcije podizanja svijesti o potrebama starijih osoba Projekt će pružati socijalne usluge za ciljanu skupinu: starije osobe koje žive u samačkim kućanstvima i u blizini nemaju dijete ili skrbnika, osobe teže narušenog zdravstvenog stanja i niskog socio-ekonomskog statusa, osobe u riziku od socijalne isključenosti i siromaštva. Korisnici će poboljšati svoj položaj, smanjiti ili ublažiti siromaštvo i socijalnu isključenost, povećati kvalitetu življenja i zaštititi svoja prava. Projekt će pružiti podršku i pomoć starijima da i dalje nastave živjeti u vlastitom domu uz podršku obitelji i lokane socijalne infrastrukture, u dostojanstvu i poštivanju njihovih prava i želja. Uz informiranje javnosti o projektu radit će se na socijalnoj uključenosti starijih kroz volontiranje u 5 volonterskih programa za seniore, zatim će se motivirati stariji da provode aktivniju starst kroz tiskanje letka o mogućnostima uključivanje starijih u volontiranje i aktivnosti u lokalnim udrugama, online predstavljanje udruga za starije kroz razgovore sa članovima i korisnicima. U psihološkom savjetovalištu psihologinja će jednom tjedno osobno pružati psihološku pomoć i savjete za starije, ostalim danima telefonom i mailom, a održat će se 6 edukativnih predavanja o psihičkom zdravlju starijih osoba. Tiskat će se i informativno-edukativni letak ‘Starost bez nasilja’ kojim se želi dati podrška starijima kod zaštite njihovog dostojanstva i prava na starost bez nasilja. Napravit će se anketa o psihičkom zdravlju starijih osoba s naglaskom na iskustva nasilja, a s ciljem smanjenja nasilja nad starijima. Nastavit će se s online objavama pozitivnih primjera aktivne starosti i razgovora sa starijima o njihovom životu. Kroz javne akcije obilježit će se važni međunarodni dani s ciljem podizanja javne svijesti o razini ugroženosti starijih osoba i potrebe da se svi uključe u stvaranje dobrih uvjeta za lijepu i ispunjenu starost.