Rad mjesnih odbora prati svaki drugi građanin

05.12.2012. - Novosti

Udruga Srma je tijekom 2012. godine provela anketu među 5% stanovnika na području Grada Sinja o radu mjesnih odbora. Ukupno je anketirano 1249 građana. Dvije trećine građana ne znaju ime ili nadimak predsjednika MO, gotovo svaki drugi građanin ne prati rad MO, svaki treći građanin je zadovoljan ili donekle zadovoljan radom MO, svaki 5 građanin je nezadovoljan radom MO. Građani su najviše zadovoljni očuvanom prirodom, dobrosusjedskim odnosima i odvozom smeća. Najčešći problemi koje ističu kao prioritete koje žele da njihovi MO riješe: – komunalni problemi (javna rasvjeta, kanalizacija, oborinske vode) – neodržavanje cesta – slab napon struje – autobusna povezanost – nedostatak društvenih sadržaja (dječjih igrališta, vrtića, društvenih sadržaja za mlade i starije). Anketa je provedena u sklopu projekta ”Mjesni odbori – generatori ravnomjernog lokalnog razvoja” kojega financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.

MO broj anketiranih žensko muško Da li su zadovoljni radom MO? Predsjednik/ca Mjesnog odbora
DA NE DONEKLE NE PRATE RAD MO Znaju puno ime Znaju nadimak ili samo ime Ne znaju tko je predsjednik
1 BAJAGIĆ 29 17 12 2 3 7 17 17 1 11
2 BRNAZE 160 84 76 11 37 28 84 45 115
3 ČITLUK 25 17 8 11 4 7 3 17 8
4 GLAVICE 188 103 85 20 33 52 83 60 9 119
5 GLJEV 17 8 9 12 2 3 17
6 JASENSKO 18 15 3 3 3 2 10 8 10 0
7 KARAKAŠICA 33 17 16 1 32 10 2 21
8 LUČANE 33 17 16 2 5 26 24 9
9 OBROVAC SINJSKI 41 17 24 8 12 12 9 23 1 17
10 RADOŠIĆ 34 18 16 2 2 16 14 10 24
11 SINJ 573 344 229 40 130 96 307 49 33 491
12 SUHAČ 30 18 12 19 2 4 5 30
13 TURJACI 58 35 23 8 24 11 15 18 40
14 ZELOVO 10 6 4 3 6 1 6 4
UKUPNO: 1249 716 533 141 250 249 609 334 56 859
UKUPNO %: 57,33% 42,67% 11,29% 20,02% 19,94% 48,76% 26,74% 4,48% 68,78%