Projekt podrške Mjesnim odborima Grada Sinja

27.01.2012. - Novosti

”MJESNI ODBORI – GENERATORI RAVNOMJERNOG LOKALNOG RAZVOJA”   Ciljevi projekta su:

  • aktivni građani koji su zainteresirani i uključeni u rješavanje problema u lokalnoj zajednici
  • kontinuirano djelovanje mjesnih odbora za opće dobro
  • uključenost gospodarskog sektora i udruga u planiranje i provedbu aktivnosti za rješavanje problema u lokalnoj zajednici
  Projekt je besplatan i namijenjen je članovima mjesnih odbora s područja Grada Sinja i građanima u svim Mjesnim odborima.   PROJEKTNE AKTIVNOSTI –        izrada i podjela info letka o projektu –        predstavljanje projekta na info štandu –        predstavljanje projekta Mjesnim odborima s područja Grada Sinja –        izrada i podjela info letka s podacima o svim Mjesnim odborima –        organizacija i provedba 6 poludnevnih edukativnih radionica za članove Mjesnih odbora o volonterstvu, lokalnim procedurama i pravilnicima, prikupljanju sredstava, pisanju projekata –        organizacija 5 volonterskih akcija skupa s Mjesnim odborima –        provedba ankete među 5% stanovnika Mjesnih odbora o prioritetima i izrada preporuka aktivnosti za buduće razdoblje rada