Predstavljen novi projekt u kojem sudjeluje Srma

29.05.2014. - Novosti

U organizaciji Ministarstva rada i mirovinskog sustava u Splitu je u srijedu 28.5.2014. održano javno predstavljanje Europskog socijalnog fonda (ESF) na splitskoj Rivi. Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda CENZURA PLUS predstavila je novi projekt ”Volontiranjem prema društveno i ekonomski snažnijim zajednicama” na kojem je jedan od partnera Udruga Srma iz Sinja. Među podijeljenim promotivnim materijalima bili su i informativni letci o Srminim projektima – ”Besplatna pravna pomoć u Županiji splitsko-dalmatinskoj” kojega Srma provodi u suradnji sa DOSom Dalmatinskim odborom solidarnosti i projekta ”Cjeloživotno volontiranja u Cetinskoj krajini” u okviru kojega je tiskan vodič  ”Volonterski programi u Cetinskoj krajini u 2014.g.” u kojem je potrebu za volonterima objavilo 19 organizatora volontiranja iz Sinja i šire okolice.