POZIV VOLONTERIMA – pridružite se Srminoj akciji promocije volonterstva

19.09.2011. - Oglasi za volontere

Organizator volontiranja: Udruga SRMA
Vrsta volonterske aktivnosti: Prijavi se za volontiranje
Opis volonterskih poslova: Dežuranje na štandu na Pijaci, podjela materijala o volonterstvu, ispunjavanje upitnika za volontere
Datum provedbe: 21.9.2011.
Dani u tjednu: srijeda
Vrijeme provedbe: 9 – 12 sati  
Mjesto provedbe: Trg kralja Tomislava – Pijaca, Sinj
Broj potrebnih volontera: 4
Potrebna razina obrazovanja volontera: SSS / OŠ
Vještine koje volonteri trebaju imati: Punoljetni volonteri, komunikacijske vještine
Za volontersku aktivnost volonter treba: Sve osigurava SRMA
Potrebna edukacije prije volonterske aktivnosti: NE, volontere će na dežurstvu dočekati stariji volonteri i uvesti u aktivnsot
Korisnici volonterske aktivnosti: građani
Dodatne informacije i prijave volontera na: Tel. 661-661 (Srma) mob: 095/8272-501 (Snježanka) mail: udruga.srma@st.t-com.hr
Datum objave oglasa: 19.9.2011.
Status oglasa: ZATVOREN