Otkazuje se akcija čišćenje groblja u Glavicama

14.06.2013. - Novosti

Uoči planirane akcije čišćenja Udruga Srma je jutros obavila uvid u stanje na grobljima Šatrinica i Šibenica u Glavicama. Terenskim izvidom je utvrđeno da  su obje lokacije nedavno očišćene, a na Šatrinici je jutros i trava bila svježe pokošena. Stoga se akcija čišćenja groblja u Glavicama otkazuje do daljnjega.