Održana 5. edukativna radionica za volontere

27.04.2012. - Novosti

Na 5. radionici za volonere Srme sudjelovalo je 10 volonterki koje su nastavile rad na razradi projektnih aktivnosti. Posebna pažnja posvećena je realnom okviru odvijanja aktivnosti: što se sve može napraviti uz mala sredstva, za što je potrebna duža priprema, a što se ne može realizirati bez prijave u okviru većeg projekta. Volonteri su također vježbali procjenjivanje vremena potrebnog za aktivnosti, kadrovsko ekipiranje i razradu Plana aktivnsoti. Edukacija se nastavlja u svibnju.