KREATIVNE RADIONICE ZA DJECU

09.01.2018. - Novosti

PROGRAM: KULTURA ZA DJECU SINJA I OKOLICE od 2006.g. PROJEKT ”KREATIVNE RADIONICE ZA DJECU” Vrijeme provedbe: 7.1.-30.5. svake godine 1.10.-20.12. svake godine Ciljevi projekta su: •              prevencija rizičnog i asocijalnog ponašanja djece i mladih, naročito raznih oblika ovisnosti i njihovih negativnih posljedica u općoj populaciji djece •              popularizacija kreativnog stvaralaštva djece Ciljevi će se ostvariti kroz promicanje kreativnih aktivnosti i aktivnosti organiziranog slobodnog vremena djece s naglaskom na stjecanje pozitivnih stavova i zdravih stilova života, te kroz volontiranje mladih. Kreativne radioncice odvijaju se srijedom u Udruzi Srma, Brnaška 44, Galerija Galiotović 3. kat, Sinj s početkom u 17 sati. Potrebno je upisati dijete na radionicu, a roditelji ispunjavaju pristupnicu. Radionice su za djecu besplatne, a materijali se osiguravaju iz donacija i projekata. Provode se slijedeće radionice: •             likovna radionica •             kreativna svaštara – reciklaža, eko art •             ručni rad – šivanje, vezenje, tkanje, pletenje •             izrad igračaka, ukrasnih predmeta i suvenira od raznih materijala •             keramička radionica – rad u glini