Fokus grupa Sinj

12.06.2024. - Novosti

Udruga Srma upućuje Javni poziv za mlade za sudjelovanjem u radu FOKUS GRUPE MLADIH GRADA SINJAkoja će se održati u prostorijama Udruge Srma, Galerija Galiotović (Brnaška 44, treći kat)  13.6.2024. ( četvrtak) od 10 – 12 sati.Tema rada fokus grupe mladih je VRIJEDNOSTI ZA BUDUĆNOST.Cilj rada fokus grupa za mlade je identifikacija lokalnih vrijednosti koje mladi žele sačuvati za budućnost kroz izradu prijedloga revalorizacije starih tema u novom ruhu uz podršku stručnih osoba iz lokalnih gradova i općina.Rad fokus grupa mladih odvija se u sklopu projekta ”S mladima za budućnost mladih” kojega financira Središnji državni ured za demografiju i mlade. Ovo je prva od ukupno 6 fokus grupa čije će se ideje na kraju naći u brošuri ”MLADI – Moje Lokalne Atrakcije – Domaće Inspiracije” koja će biti zbornik ideja svih grupa zajedno kao izvor inspiracije za sve mlade u Cetinskoj krajini koji razmišljaju o revalorizaciji lokalnih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa kroz ponudu poduzetničko-obrtničkih, turističkih i poljoprivrednih proizvoda i usluga.Brošure će se podijeliti učenicima završnih razreda sinjskih srednjih škola i zainteresiranim građanima na javnim akcijama, a bit će dostupna i online na web stranici Udruge Srma