Anketa Volontiranje ranjivih skupina

06.06.2024. - Novosti

Cilj ankete je utvrditi trenutnu razinu volonterskog angažmana pripadnika ranjivih skupina i za ranjive skupine, želja i potreba za volonterskim osmišljavanjem slobodnog vremena, te potrebe za pomoći volontera. Rezultati će poslužiti za pripremu novih volonterskih programa i socijalnih usluga za ranjive skupine. Anketa je anonimna i namijenjena je svim volonterima i pripadnicima ranjivih skupina s područja Cetinske krajine, odnosno osobama oba spola svih životnih dobi.

Ispunjenu anketu pošaljite nam na: udruga.srma@st.t-com.hr

2024 ANKETA VOLONTIRANJE RANJIVIH SKUPINA ONLINE